โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครูผู้ช่วย 5 อัตรา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับครูผู้ช่วย ดังนี้

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  5 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

ครูผู้ช่วย ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ครูผู้ช่วย ภาษาไทย สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา

  • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

วิธีการรับสมัครงาน
           สมัครผ่านอีเมล์ laorplus@dusit.ac.th / ID:@Laorutis หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร.02-244 5598

 

Translate