Jirawat Smithsun

August 18, 2022

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) เปิดรับสมัครพี่เลี้ยง

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิง วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อน (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กปฐมวัยได้   วิธีการรับสมัครงาน           สมัครผ่านอีเมล laorplus@dusit.ac.th / ID: @Laorutis หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร.02-244 5590-1

Jirawat Smithsun

August 10, 2022

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครพยาบาล ประจำห้องพยาบาล และครูผู้ช่วย

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครพยาบาล ประจำห้องพยาบาล และครูผู้ช่วย ดังนี้       1. ตำแหน่ง พยาบาล ประจำห้องพยาบาล คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ , สุขศึกษา , สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          2. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  5 อัตรา ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ครูผู้ช่วย สอนบูรณาการ (ศิลปะและการงาน) สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 […]

Jirawat Smithsun

August 10, 2022

ตารางการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 (ละออพลัส) ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เริ่มใช้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 Room Broccoli (Download) Room Carrot (Download) Room  Bean (Download) Room Lemon (Download) Room 1 Potato (Download) Room Celery (Download) Room Spinach (Download)

Jirawat Smithsun

August 3, 2022

Jirawat Smithsun

August 3, 2022

Jirawat Smithsun

August 3, 2022

Jirawat Smithsun

August 2, 2022

Jirawat Smithsun

July 31, 2022
1 2 7
Translate