โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครูผู้ช่วย 5 อัตรา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับครูผู้ช่วย ดังนี้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  5 อัตรา ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร ครูผู้ช่วย ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์   วิธีการรับสมัครงาน           สมัครผ่านอีเมล์ laorplus@dusit.ac.th / ID:@Laorutis […]

Jirawat Smithsun

November 12, 2022

WELCOME BACK TO SCHOOL

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565    ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ในระบบ Microsoft Teams ของแต่ละห้องเรียน รายการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (กรุงเทพมหานคร) https://la-orutis.dusit.ac.th/2022/48766.html การตรวจ ATK และส่งผลตรวจ    ขอให้นักเรียนทุกคนตรวจ ATK และส่งผลในระบบ https://bit.ly/La-or_ATK ภายในวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 ก่อน 16:00 น. หากมีภาวะเสี่ยง ให้เฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูลกับทางโรงเรียนทราบ หากพบว่านักเรียนหรือคนในครอบครัวพบเชื้อ  La-or Breakfast Club  […]

Jirawat Smithsun

October 30, 2022

Jirawat Smithsun

October 28, 2022

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebLaorutis/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 10
Translate