ประชาสัมพันธ์ “Facebook Page”

    ปัจจุบันทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร ได้สร้างช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเพิ่มเติม โดยสื่อที่เรียกว่า Facebook Page เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าถึงข่าวสารและช่องทางการติดต่อที่ง่ายขึ้นและมากขึ้น

    ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook Page :  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร  คลิกที่นี่

Translate