ประชาสัมพันธ์โครงการ After School ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการ After School ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2567– เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2567– ประกาศรายชื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มเรียนวันที่ 1 สิงหาคม – 13 กันยายน 2567 After School สำหรับระดับชั้นปฐมวัย รายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติม : https://la-orutis.dusit.ac.th/2024/151846.htmlรับสมัครโครงการ After School for Pre-Kindergarten & Kindergarten : https://forms.gle/wQpWKLkz6GSbdxMDA!! เปิดระบบวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. !! After School สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา รายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติม : […]

la-orutis admin

July 12, 2024

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kids & Juniors Club ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kids & Juniors Club ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2567– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 26 กรกฎาคม 2567– ชำระเงินตั้งแต่ 9 – 27 กรกฎาคม 2567 (ชำระเงินหลังสมัคร 1 วัน) ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment– ประกาศรายชื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567– เริ่มเรียนในวันที่ 1 สิงหาคม – 13 กันยายน 2567 มีค่าใช้จ่าย – Cooking Class (ราคา 2,800 บาท/เดือน) เรียนวันอังคารและวันพุธ– English Playtime (ราคา 3,800 บาท/เดือน) […]

la-orutis admin

July 7, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ระดับชั้นอนุบาล (กรุงเทพมหานคร)

กำหนดเวลารับนักเรียนและสถานที่รับนักเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

la-orutis admin

July 1, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ระดับชั้นประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร)

กำหนดเวลารับนักเรียนและสถานที่รับนักเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

la-orutis admin

July 1, 2024

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อ.1 – ป.6 และศูนย์การศึกษาพิเศษ การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อ.1 – ป.6 และศูนย์การศึกษาพิเศษขอให้ผู้ปกครองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารในระบบพร้อมอัปโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567ระบบ https://epaylaor.dusit.ac.th

la-orutis admin

June 18, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 ระดับชั้นประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร)

กำหนดเวลารับนักเรียนและสถานที่รับนักเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

la-orutis admin

May 31, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 ระดับชั้นอนุบาล (กรุงเทพมหานคร)

กำหนดเวลารับนักเรียนและสถานที่รับนักเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

la-orutis admin

May 31, 2024

la-orutis admin

May 31, 2024

la-orutis admin

May 31, 2024

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร Breakfast Club ประจำภาคเรียน 1/2567 และประจำเดือนมิถุนายน 2567

รายละเอียดการเปิดให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 มิถุนายน 2567)เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (สมัครแล้วยังไม่สามารถชำระเงินได้ทันที) และชำระเงินได้ภายในวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2567– ค่า Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เดือนละ 1,000 บาท โดยสามารถตรวจสอบใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน Breakfast Club ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment ช่วงเวลาเปิดให้บริการ Breakfast Club บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ตั้งแต่เวลา 06.45 – 08.15 น. ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.45 น. […]

la-orutis admin

May 23, 2024
1 2 42
Translate