แจ้งรายชื่อนักเรียนแจ้งความประสงค์มาเรียน On-site ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2/64 (กรุงเทพมหานคร)

เนื่องจากมีนักเรียนแจ้งความประสงค์ มาเรียน On-site เพิ่มเติม โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ตามรายชื่อดังแนบ

Sitanan Injang

December 5, 2021

Sitanan Injang

December 1, 2021

Sitanan Injang

December 1, 2021

Sitanan Injang

November 30, 2021

Sitanan Injang

November 24, 2021

การสำรวจความประสงค์การเลือกเรียน On-site หรือ Online ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2/2564 (กรุงเทพมหานคร)

การสำรวจความประสงค์การเลือกเรียน On-site หรือ Online ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2/2564 กรุณาตอบกลับภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. Google form ⬇️https://forms.gle/w1GFnaJvTPuxu9YM7

Sitanan Injang

November 24, 2021

Sitanan Injang

November 24, 2021

Sitanan Injang

November 17, 2021

Sitanan Injang

November 17, 2021

Sitanan Injang

November 17, 2021
1 2 7
Translate