ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร

อัพเดทรายชื่อ เมื่อวันที่ 11/2/2567  เวลา 08.08 น. สถานที่จอดรถวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 1. ลานจอดรถอาคาร 4 2. ที่จอดรถอาคาร 11 3. หน้าอาคาร 31 ***เฉพาะผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน ในวันสอบสัมภาษณ์***หากผู้ปกครองประสงค์จอดรถภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ปกครองกรุณาปริ้นบัตรจอดรถติดรถ ณ วันอาทิยต์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 (วันสอบสัมภาษณ์) ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิตประจำปีการศึกษา 2567 มอบตัวนักเรียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อยและบ้านสาธิต ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

la-orutis admin

January 26, 2024

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานกีฬาสี “Amusement Land 2023”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดโครงการกีฬาสีสาธิตละอออุทิศขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน มีระเบียบวินัย สมัครสมานสามัคคี รับผิดชอบ เสียสละ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร มีการกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีในวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

la-orutis admin

January 19, 2024

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกิจกรรม Breakfast Club เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2/2566

รายละเอียด การเปิดให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 29  กุมภาพันธ์ 2567) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2567 (สมัครแล้วยังไม่สามารถชำระเงินได้ทันที)  และชำระเงินได้ภายในวันที่ 22 – 31 มกราคม 2567 – ค่า Breakfast Club ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เดือนละ 1,000 บาท   โดยสามารถตรวจสอบใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน Breakfast Club ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment   ช่วงเวลาเปิดให้บริการ Breakfast Club  บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ตั้งแต่เวลา 06.45 – 08.15 น. ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.30 น.  จุดส่งเด็ก – อาคาร 6 บริการที่ห้องครัวคุณยาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ 02-244-5590

la-orutis admin

January 19, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกซังฮี้ เพื่อดำเนินงานวางท่อประปาและงานก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวรสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชม.) ————————————————————————- ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดตามข่าวสารต่างๆ (จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)) ได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองศ์กร รฟม. saraban@mrta.co.th 0-2716-4000 ต่อ 1764 0-2716-4019

la-orutis admin

January 13, 2024

ประชาสัมพันธ์ที่จอดรถ ในกิจกรรมวันเด็ก วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

สถานที่จอดรถวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567ผู้ปกครองสามารถจอดรถเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ได้ที่1. ลานจอดรถใต้อาคาร 31 จอดได้ 25 คัน2. ลานจอดรถอาคาร 12 ชั้น 2 จอดได้ 40 คัน3. ลานจอดรถรักตะกนิษฐ จอดได้ 35 คัน

la-orutis admin

January 10, 2024

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.15 – 11.30 น.จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และแจ้งกำหนดการในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

la-orutis admin

January 4, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2566 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2566 (กรุงเทพมหานคร)ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

December 24, 2023

ประชาสัมพันธ์ที่จอดรถ ในวันงานวันคริสต์มาส วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

สถานที่จอดรถวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 1. ที่จอดรถใต้อาคาร 31 จอดได้ 25 คัน2.ที่จอดรถอาคารรักตะกนิษฐ จอดได้ 45 คัน3.ที่จอดรถลานอาคาร 4 จอดได้ 12 คัน4.ที่จอดรถอาคาร 12 ชั้น 2 จอดได้ 40 คัน

la-orutis admin

December 22, 2023

ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ปกครองนักเรียน งดการเรียนการสอน After School

งดการเรียนการสอน After School ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้ตามเวลาที่กำหนดดังนี้บ้านหนูน้อย-บ้านสาธิต สามารถรับได้เวลา 14.45 น.อนุบาลปีที่ 1-3 สามารถรับได้เวลา 15.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 1-4 สามารถรับได้เวลา 15.30 น.ประถมศึกษาปีที่ 5-6 สามารถรับได้เวลา 15.10 น.

la-orutis admin

December 21, 2023
1 2 39
Translate