ประกาศรายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

  Pre-Kindergarten  

ระดับชั้นบ้านหนูน้อย

บนน

Download

ระดับชั้นบ้านสาธิต

บสธ ห้อง1

Download

บสธ ห้อง2

Download

บสธ ห้อง3

Download

  Kindergarten  

ระดับชั้นอนุบาล 1

อนุบาล1 ห้อง 1

(สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อถัดไป)

Download

อนุบาล1 ห้อง 2

(สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อถัดไป)

Download

อนุบาล1 ห้อง 3

(สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อถัดไป)

Download

อนุบาล1 ห้อง 4

(สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อถัดไป)

Download

อนุบาล1 ห้อง 5

(สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อถัดไป)

Download

อนุบาล1 ห้อง 6

(สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อถัดไป)

Download

ระดับชั้นอนุบาล 2-3

อนุบาล 2

Download

  Primary  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประถม 1 ห้อง 1

Download

ประถม 1 ห้อง 2

Download

ประถม 1 ห้อง 3

Download

ประถม 1 ห้อง 4

Download

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประถม 3

Download

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประถม 4

Download

 

 

 

 

Translate