ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2567

Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567 
เปิดระบบให้ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  – 6 มีนาคม 2567 
ประกาศรายชื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 

Translate