ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2567

Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 
เปิดระบบให้ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  – 1 เมษายน 2567 
ประกาศรายชื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 

Translate