ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายโสภณวิชญ์ พันธุ์อำนวย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในการแข่งขัน VRD Cup 2024

งานแข่งขัน : VRD Cup 2024 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม

เด็กชายโสภณวิชญ์ พันธุ์อำนวย

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : Pole Jumping#1
ได้รับรางวัลที่ 4 : Jumping Lead Rain 40 cm.
ได้รับรางวัลที่ 4 : PoleJumping#2

ลงแข่งวันที่ 30-31 มีนาคม 2567

Translate