แนวทางการทำความสะอาดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

            โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับงานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแนวทางในการทำความสะอาดอาคารสถานที่และห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดังนี้                      1.  ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตูหน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น                      2.  มีการระบายอากาศห้องเรียน โดยการเปิดประตู ให้อากาศได้ไหลเวียนระหว่างวัน เช่น ตอนพักกลางวัน เวลา 11.30 […]

Phatchanisa Chaisuksuwan

June 28, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 27, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม    ระดับชั้นบ้านหนูน้อย   ระดับชั้นบ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล 1   ระดับชั้นอนุบาล 2   ระดับชั้นอนุบาล 3   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กิจกรรม Breakfast Club   กิจกรรม After School

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 24, 2022

ประมวลภาพมาตรการกำจัดยุงอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมมือกับกองอาคารและสถานที่ มีมาตรการในการกำจัดยุง เพื่อควบคุมการเกิดโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากยุงลายเป็นพาหะเป็นประจำทุกเดือน มีวิธีการดังนี้               1. การฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองน้ำภายในสำนักงานและห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)               2. การฉีดพ่นสารเคมีแบบควัน ในช่วงเวลากลางคืน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)               3. โรยทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขัง        […]

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 24, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 23, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม    ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   กิจกรรม Breakfast Club   กิจกรรม After School

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 17, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 14, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 1-10 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม    ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   กิจกรรม Breakfast Club   กิจกรรม After School

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 10, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 31, 2022
1 2 16
Translate