Sitanan Injang

October 14, 2021

Sitanan Injang

October 11, 2021

Sitanan Injang

October 4, 2021

Sitanan Injang

September 29, 2021

Sitanan Injang

September 8, 2021

Sitanan Injang

September 6, 2021

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกหน้าบัญชีธนาคารในระบบ e-payment เพื่อรับโอนเงินในการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเล่าเรียน (กรุงเทพมหานคร)

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน          แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน เพื่อรับโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) นักเรียนที่มีรายชื่อกรุณาอัปโหลดหน้าสมุดบัญชีในระบบ http://epaylaor.dusit.ac.th หรือติดต่อ Line Officail @laorutis

Sitanan Injang

August 31, 2021
1 2 5
Translate