ประมวลภาพกิจกรรม I Choose : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมทำฟองดูผลไม้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  โดยได้รับความรู้และประสบการณ์จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ถ่ายทอดการทำฟองดูผลไม้ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชา I Choose ที่เด็ก ๆ เป็นผู้เลือกเรียนเองตามความสนใจ

la-orutis admin

July 5, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 5 การเรียนการสอน เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง (โทรศัพท์แก้วกระดาษ) การเรียนการสอน วิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล

la-orutis admin

March 6, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 5 การเรียนการสอน รายวิชาพละศึกษา กีฬาแฮนด์บอล การเรียนการสอน เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักวัตถุต่างๆ การเรียนการสอน เกี่ยวกับการผับและตัดกระดาษเป็นทรงเรขาคณิต การเรียนการสอน โดยใช้เกมบิงโกเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยที่คำตอบของโจทย์ คือตัวเลขที่ได้ในบิงโก

la-orutis admin

February 19, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 5 การไปทัศนศึกษา ที่ หอมขจรฟาร์ม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 การทำน้ำสตอเบอรี่โซดา นำการสอนโดยนักโภชนาการ

la-orutis admin

January 30, 2024
1 2 32
Translate