เรียน ผู้ปกครอง LA-OR Plus ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์ กรอกข้อมูลและ Upload รูปนักเรียนที่

ทางโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์ กรอกข้อมูลและ Upload รูปนักเรียนที่ link : https://forms.gle/X8cDnUmZLBuzb4sU6 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 5 พ.ค.2563 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามผ่านข้อความใน ClassDojo หรือทางเพจ FB : Suan Dusit The Open

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ – กำหนดเปิดภาคเรียนที่1 – กำหนดวันจำหน่ายชุดนักเรียน ปฐมนิเทศ กิจกรรมครอบครัวละอออุทิศเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมเรียนรู้ปรับพื้นฐานของนักเรียน  

1 2 3 4 8