สถานีตำรวจนครบาลสามเสน แจ้งแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

                  สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ได้จัดทำแผนการจัดการจราจร โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดังนี้

 


 

Translate