การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

         สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
        1. กรณีติดเชื้อโควิด 19 สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ตามสิทธิ์ใน ARI Clinic ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทุกแห่ง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
        2. สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุระหว่าง 5-17 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ในวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. (วันพุธ เปิดให้บริการรูปแบบ walk in และวันศุกร์ เปิดให้บริการแบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ) และวันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)

         ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก www.ops.go.th หัวข้อประกาศ : หนังสือเวียนหน่วยงาน หรือ คลิกที่นี่

Translate