รายการอาหารกิจกรรม Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (กรุงเทพมหานคร)

รายการอาหาร Braekfast club ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

กิจกรรม Braekfast club เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป หากผู้ปกครองสนใจสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ ณ วันนั้นเลย 

 

Translate