ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร

อัพเดทรายชื่อ เมื่อวันที่ 11/2/2567  เวลา 08.08 น.

สถานที่จอดรถ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 
1. ลานจอดรถอาคาร 4 
2. ที่จอดรถอาคาร 11 
3. หน้าอาคาร 31

***เฉพาะผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน ในวันสอบสัมภาษณ์***
หากผู้ปกครองประสงค์จอดรถภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ปกครองกรุณาปริ้นบัตรจอดรถติดรถ ณ วันอาทิยต์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 (วันสอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต
ประจำปีการศึกษา 2567 
มอบตัวนักเรียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อยและบ้านสาธิต ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

Translate