ประชาสัมพันธ์วิดีโอบรรยากาศภายในงาน “Amusement Land 2023”

     โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดโครงการกีฬาสีสาธิตละอออุทิศขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน มีระเบียบวินัย สมัครสมานสามัคคี รับผิดชอบ เสียสละ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
     โดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร มีการกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีในวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี “Amusement Land 2023” : https://la-orutis.dusit.ac.th/2024/141055.html
 

Translate