ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายโสภณวิชญ์ พันธุ์อำนวย นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันขี่ม้า รายการ “VRD Cup2024”

ในการแข่งขันขี่ม้ารายการ “VRD Cup2024”

เด็กชายโสภณวิชญ์ พันธุ์อำนวย นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ประเภท Pole Jumping
ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ประเภท Jumping Lead Rain 50cm

เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม

Translate