ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิสิษฐ์ ทางรัตนสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ ในรายการ ASMO International 2023

ในการแข่งขัน ASMO International 2023 (Asian Science and Maths Olympiad International 2023) #7
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 7 ประเทศ จำนวน 423 คน ซึ่งเป็นการจัดสอบครั้งที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ โดยประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน

เด็กชายพิสิษฐ์ ทางรัตนสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ
โครงการแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2023 โดย ASMO THAI

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 

Translate