ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญรักษา ประจันตะเสน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ในการแข่งขันยิมนาสติก รายการ “7th SISB & BANGKOK GYMNASTICS COMPETITION”

ในการแข่งขันยิมนาสติก รายการ “7th SISB & BANGKOK GYMNASTICS COMPETITION” รุ่นเยาวชน 11 ปี

เด็กหญิงบุญรักษา ประจันตะเสน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททักษะห่วง 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททักษะคฑา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทท่าชุดฟรีแฮนด์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทท่าชุด อุปกรณ์ห่วง

ณ SISB PRACHA UTHIT CAMPUS วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

Translate