ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 และกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 7 – 9 พฤษภาคม 2567

กรณีไม่พบชื่อนักเรียน สามารถติดต่อได้ที่  สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 02-244-5590

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 7 – 9 พฤษภาคม 2567

 

การรับส่งนักเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 7 – 9 พฤษภาคม 2567

รายการอาหารของนักเรียนปรับพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2567

Translate