ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดลำลอง และชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดลำลอง และชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2567
ในวันเสาที่ 4 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1

Translate