ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ
เนื่องด้วยระบบรับ-ส่ง ของทางโรงเรียนฯ อยู่ในช่วงระหว่างการทดลองระบบใหม่ อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือติดขัดในการรับ-ส่งนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Translate