ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันรายการ “VRD Open 2024”

ในการแข่งขันรายการ “VRD Open 2024” 

เด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ประเภท Pole Jumping
เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม พ.ศ 2567 ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม

Translate