ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันขี่ม้า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 72 พรรษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอันดับที่ 2
ในการแข่งขันขี่ม้า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 72 พรรษา
ประเภท Pole Jump

เด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ ชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และ 19 พฤษภาคม 2567

Translate