ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปทิตตา อินทรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันรายการนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ ‘IYDC 2024’

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ในการแข่งขันรายการนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ ‘IYDC 2024’

เด็กหญิงปทิตตา อินทรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อวันที่18-19 พฤษภาคม 2567

Translate