ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิชา ทิมปทุม นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ในการแข่งขันรายการ DBS Balance Bike Racing 2024

ได้รับรางวัล Racing รุ่นอายุ 4.0-4.5 Y Final อันดับ 2
Racing รุ่นอายุ 4.6-5.0 Y Final อันดับ 5
Team 4×100 m รุ่นอายุ 4-5 Y อันดับ 3
Team 4×100 m Open อายุรวม 19 Y อันดับ 3
ในการแข่งขันรายการ DBS Balance Bike Racing 2024
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนนานาชาติ DBS ราชพฤกษ์

Translate