FLASHCARD สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย

ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นบ้านหนูน้อย และ บ้านสาธิต   หมายเหตุ : หากผู้ปกครองต้องการดูตัวอย่าง Flashcard และ คำคล้องจองผลไม้ สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่สำนักงานโรงเรียน

Pimumporn Torsiri

August 29, 2022

รายการอาหารกิจกรรม Breakfast Club ประจำเดือนกันยายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

ตารางรายชื่อครูชาวต่างชาติประจำวัน เพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Breakfast Club ได้ร่วมฝึกสนทนาและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ส่งเสริมการกล้าพูด กล้าแสดงออก และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

Pimumporn Torsiri

August 19, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม Learning in action ในธีม FASHION SHOW KINDERGARTEN ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Learning Journey เป็นการบูรณาการเนื้อหาในหน่วยฉันและเธอ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ รูปร่าง ที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมทั้งความชอบในสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ภาพบรรยากาศกิจกรรมนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ** ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ **

Pimumporn Torsiri

July 18, 2022
1 16 17
Translate