บริการ Lost❌ and Found✅

ขอให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบสิ่งของที่เด็กๆลืมไว้ และติดต่อขอรับคืนที่ห้องสำนักงานโรงเรียนภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะขอนำของทั้งหมดไปบริจาคเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป ** Updated เพิ่มเติม (11/11/2022) **

Pimumporn Torsiri

November 3, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 12-16 กันยายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

September 16, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 23, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 10, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 31, 2022

คำถามที่พบบ่อย (Frequently asked questions: FAQs) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

                 ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ได้ลิสต์รายการคำถามที่พบบ่อย (Frequently asked questions: FAQs) เพื่อให้ผู้ปกครองได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ไว้ดังนี้ **สำหรับตารางเรียน ครูประจำชั้นจะเผยแพร่ผ่าน MS Teams** เส้นทางการเดินรถ เข้า-ออก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   แผนผังห้องเรียน

WATTANAWUT CHANGCHANA

May 26, 2022

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebLaorutis/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 5
Translate