กำหนดเวลา สถานที่รับนักเรียน After School และห้องเรียน After School ทุกระดับชั้น (กรุงเทพมหานคร)

  กำหนดเวลารับนักเรียน ทุกระดับชั้น     กำหนดสถานที่รับนักเรียน ทุกระดับชั้น   ห้องเรียน After School ปฐมวัย   ห้องเรียน After School ประถมศึกษา

la-orutis admin

June 1, 2023

เปิดรับสมัคร After School ประจำปีการศึกษา1/2566

เปิดรับสมัคร After School ประจำปีการศึกษา 1/2566 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2566 เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ประกาศกลุ่มเรียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ After School ประจำปีการศึกษา 1/2566 สำหรับบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล 1-3 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้ สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/nnLCrJuDF1Qb9GTj9 (สำหรับบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล 1-3) ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ After School ประจำปีการศึกษา 1/2566 สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ […]

la-orutis admin

May 17, 2023

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกิจกรรม Breakfast Club เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 1/2566

รายละเอียด การเปิดให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน (สำหรับผู้ที่สมัครเป็นรายเดือน) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และชำระภายในวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2566 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.office.com/r/4GWbJ0exhd ค่าธรรมเนียม Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายนอยู่ที่  1,000 บาท  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน Breakfast Club ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment   ช่วงเวลาเปิดให้บริการ Breakfast Club  บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ตั้งแต่เวลา 06.45 – 08.20 น. ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตั้งแต่เวลา  06.30 – 08.00 น.จุดส่งเด็ก – อาคาร 6 – บริการที่ห้องครัวคุณยาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ 02-244-5590  

la-orutis admin

May 17, 2023

la-orutis admin

May 13, 2023

การจอดรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจอดรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและการจราจรช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ผู้ปกครองเฉพาะระดับบ้านหนูน้อย บ้านสาธิตและอนุบาล 1-3 สามารถขึ้นไปส่งที่ห้องเรียนได้ ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ช่วงเช้า ผู้ปกครองสามารถจอดได้ ณ ใต้อาคาร 31 (จำ นวน 10 คัน), ลานจอดรถอาคาร 4 และบริเวณพื้นราบภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 6.00-8.45 น. ส่วนบริเวณโฮมเบเกอรี่และหลังอาคาร 2 จอดได้ในเวลา 06.00-07.00 น. ช่วงเย็น ผู้ปกครองสามารถจอดได้เฉพาะบริเวณพื้นราบภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 14.45 -17.00 น. ยกเว้น บริเวณหน้า Home, ลานจอดรถอาคาร 4 และใต้อาคาร 31 ละอออุทิศ โปรดวางบัตรกระดาษ A4 ละอออุทิศไว้หน้ารถด้านคนขับเมื่อเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ (ทางโรงเรียนจะออกให้เมื่อเปิดภาคเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยอนุโลมให้จอดได้ในสัปดาห์แรกที่ยังไม่ได้รับบัตร) เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยมีจำ กัด ขอความร่วมมือผู้ปกครอง […]

la-orutis admin

May 12, 2023

ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ LINE Official โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

สแกน QR Code หรือลิ์ง https://lin.ee/tUCB25Q เข้ากลุ่มไลน์ LINE Official La-orutis เพื่อรับข่าวสารกิจกรรมของนักเรียน

la-orutis admin

May 10, 2023
1 2 6
Translate