โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รูปภาพเพิ่มเติมที่ : http://www.dusit.ac.th/2021/924509.html  

Sitanan Injang

October 6, 2021

Sitanan Injang

October 4, 2021

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

               โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นประธานในการเปิด พิธีไหว้ครูออนไลน์ ณ ห้อง Online Learning Room 07 ชั้น 3 อาคาร 5 และผ่านระบบ Online Zoom Meeting วันที่ 16 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.dusit.ac.th/2021/921891.html/nggallery/page/1   

Sitanan Injang

September 17, 2021

Sitanan Injang

September 8, 2021

Sitanan Injang

August 19, 2021

Sitanan Injang

August 1, 2021

Sitanan Injang

July 30, 2021
1 9 10 11 18
Translate