ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

อนุบาลปีที่ 3 การเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ การเรียนการสอน ส่งเสริมจิตนาการสร้างผลงานด้านศิลปะ

la-orutis admin

March 6, 2024

ประมวลภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร

    โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหาคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งให้โอวาท เมื่อวันพุธที่ 28  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

la-orutis admin

March 5, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

อนุบาลปีที่ 3 การเรียนการสอน นอกชั้นเรียนรายวิชาว่ายน้ำ การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน รายวิชาพละศึกษา เกี่ยวกับ การขว้างจักร การเรียนการสอน แบบมอนเตรเซอรี่

la-orutis admin

February 19, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

อนุบาลปีที่ 3 การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เรื่อง การขว้างจักร การเรียนการสอนภายในชั้นเรียน ในรายวิชาห้องสมุดนิทาน กิจกรรมนอกชั้นเรียน  การเรียนการสอนภายในชั้นเรียน เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ โดยคุณครูต่างชาติ การเรียนการสอนภายในชั้นเรียน เกี่ยวกับ ภาษาไทย เวลา และการเงิน กิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน โดยพานักเรียนหัดทำขนม การเรียนการสอนภายในชั้นเรียน สอนเกี่ยวกับ การผูกเชือกรองเท้า การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน วิชาว่ายน้ำ

la-orutis admin

January 30, 2024
1 2 31
Translate