รับสมัครครู ปฐมวัยและประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครครู : ระดับชั้นปฐมวัย 5 อัตรา : ระดับชั้นประถมศึกษา 3 อัตรา ( สาขา คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานโรงเรียน เบอร์โทร 02-244-5590

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครู

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครูปฐมวัย 3 อัตรา  ครูประถมศึกษา 2 อัตรา คุณสมบัติ * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป * มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองการผ่านงานด้านการสอน * มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ติดต่อสอบถาม 259 ถนนราชสีมา เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300   โทรศัพท์ : 02-2445590  แฟกซ์ : 02-2445591

เรียน ผู้ปกครอง LA-OR Plus โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอความอนุเคราะห์ กรอกข้อมูลใน Google Form และ Upload รูปนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ https://forms.gle/Sts4ids4rugvSgBV7 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

1 2 3 5