ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกิจกรรม Breakfast Club เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 1/2566

รายละเอียด การเปิดให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน (สำหรับผู้ที่สมัครเป็นรายเดือน)
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และชำระภายในวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2566
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.office.com/r/4GWbJ0exhd
ค่าธรรมเนียม Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายนอยู่ที่  1,000 บาท  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน Breakfast Club ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment
 
ช่วงเวลาเปิดให้บริการ Breakfast Club 
บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ตั้งแต่เวลา 06.45 – 08.20 น. 
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตั้งแต่เวลา  06.30 – 08.00 น.
จุดส่งเด็ก – อาคาร 6 – บริการที่ห้องครัวคุณยาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ 02-244-5590
 
Translate