เปิดรับสมัคร After School ประจำปีการศึกษา1/2566

เปิดรับสมัคร After School ประจำปีการศึกษา 1/2566
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2566 เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ประกาศกลุ่มเรียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน 2566

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ After School ประจำปีการศึกษา 1/2566 สำหรับบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล 1-3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านต่าง ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/nnLCrJuDF1Qb9GTj9 (สำหรับบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล 1-3)

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ After School ประจำปีการศึกษา 1/2566 สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านต่าง เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/uHKq7RaFjV84gE948 (สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

หมายเหตุ
สำหรับห้องเรียนที่จำกัดจำนวน รับนักเรียน จะจัดนักเรียนตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Translate