ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกิจกรรม Breakfast Club เดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 1/2566

รายละเอียด การเปิดให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน (สำหรับผู้ที่สมัครเป็นรายเดือน) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และชำระภายในวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2566 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.office.com/r/4GWbJ0exhd ค่าธรรมเนียม Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายนอยู่ที่  1,000 บาท  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน Breakfast Club ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment   ช่วงเวลาเปิดให้บริการ Breakfast Club  บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ตั้งแต่เวลา 06.45 – 08.20 น. ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตั้งแต่เวลา  06.30 – 08.00 น.จุดส่งเด็ก – อาคาร 6 – บริการที่ห้องครัวคุณยาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ 02-244-5590  

la-orutis admin

May 17, 2023

la-orutis admin

May 14, 2023

รายการอาหารกิจกรรม Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (กรุงเทพมหานคร)

รายการอาหาร Braekfast club ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กิจกรรม Braekfast club เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป หากผู้ปกครองสนใจสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ ณ วันนั้นเลย   

la-orutis admin

May 14, 2023

la-orutis admin

May 13, 2023

la-orutis admin

May 13, 2023

การจอดรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจอดรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและการจราจรช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ผู้ปกครองเฉพาะระดับบ้านหนูน้อย บ้านสาธิตและอนุบาล 1-3 สามารถขึ้นไปส่งที่ห้องเรียนได้ ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ช่วงเช้า ผู้ปกครองสามารถจอดได้ ณ ใต้อาคาร 31 (จำ นวน 10 คัน), ลานจอดรถอาคาร 4 และบริเวณพื้นราบภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 6.00-8.45 น. ส่วนบริเวณโฮมเบเกอรี่และหลังอาคาร 2 จอดได้ในเวลา 06.00-07.00 น. ช่วงเย็น ผู้ปกครองสามารถจอดได้เฉพาะบริเวณพื้นราบภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 14.45 -17.00 น. ยกเว้น บริเวณหน้า Home, ลานจอดรถอาคาร 4 และใต้อาคาร 31 ละอออุทิศ โปรดวางบัตรกระดาษ A4 ละอออุทิศไว้หน้ารถด้านคนขับเมื่อเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ (ทางโรงเรียนจะออกให้เมื่อเปิดภาคเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยอนุโลมให้จอดได้ในสัปดาห์แรกที่ยังไม่ได้รับบัตร) เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยมีจำ กัด ขอความร่วมมือผู้ปกครอง […]

la-orutis admin

May 12, 2023

ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ LINE Official โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

สแกน QR Code หรือลิ์ง https://lin.ee/tUCB25Q เข้ากลุ่มไลน์ LINE Official La-orutis เพื่อรับข่าวสารกิจกรรมของนักเรียน

la-orutis admin

May 10, 2023
1 2 3 56
Translate