ตารางการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถามศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1

1.-ok10-05-66ตารางเรียน-ป.1

(สามารถกด Next page -> เพื่อดูตารางถัดไป)

Download

ประถมศึกษาปีที่ 2

2.ok10-05-66ตารางเรียน-ป.2

(สามารถกด Next page -> เพื่อดูตารางถัดไป)

Download

ประถมศึกษาปีที่ 3

3.ok10-05-66ตารางเรียน-ป.3

สามารถกด Next page -> เพื่อดูตารางถัดไป)

Download

ประถมศึกษาปีที่ 4

4.ok10-05-66-ตารางเรียน-ป.4

สามารถกด Next page -> เพื่อดูตารางถัดไป)

Download

ประถมศึกษาปีที่ 5

5.-ok10-05-66ตารางเรียน-ป.5

สามารถกด Next page -> เพื่อดูตารางถัดไป)

Download

ประถมศึกษาปีที่ 6

6.ok10-05-66-ตารางเรียน-ป.6

สามารถกด Next page -> เพื่อดูตารางถัดไป)

Download

Translate