ประมวลภาพกิจกรรม I Choose : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมทำซูชิ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2  โดยได้รับความรู้และประสบการณ์จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ถ่ายทอดการทำซูชิ  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชา I Choose ที่เด็ก ๆ เป็นผู้เลือกเรียนเองตามความสนใจ

la-orutis admin

July 5, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 2 การเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์โดยการสุ่มหยิบโจทย์ เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหาร การเรียนการสอน วิชาดนตรไทย

la-orutis admin

March 6, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 2 การเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการคูณตัวเลข การเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแสง

la-orutis admin

February 19, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 2 การนั่งสมาธิ ก่อนเริ่มการเรียนการสอน การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน เกี่ยวกับ รูปทรงเลขาคณิต การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ

la-orutis admin

January 30, 2024
1 2 30
Translate