ประมวลภาพกิจกรรม I Choose : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมทำพิซซ่า สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  โดยได้รับความรู้และประสบการณ์จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ถ่ายทอดการทำพิซซ่า ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา I Choose ที่เด็ก ๆ เป็นผู้เลือกเรียนเองตามความสนใจ

la-orutis admin

July 5, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 3 การสอบ CEFR ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ การประดิษฐ์รถของเล่น ด้วยขวดน้ำ

la-orutis admin

March 6, 2024

la-orutis admin

February 19, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 3 การไปทัศนศึกษา ที่ หอมขจรฟาร์ม เมื่อ 25 มกราคม 2567 การเรียนการสอน เรื่อง การกราบเบญจางคประดิษฐ์

la-orutis admin

January 30, 2024
1 2 30
Translate