นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ “โรงเรียนแห่งความสุข”

นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ “โรงเรียนแห่งความสุข” วันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Pairachnop Viriyavorakul

September 19, 2018

เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สื่อดิจิทัลกับเด็กปฐมวัย”

ละอออุทิศโรงเรียนแห่งความสุข ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สื่อดิจิทัลกับเด็กปฐมวัย” วันที่ 25 กันยายน 2561

webadmin

September 12, 2018
1 19 20 21
Translate