ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ – กำหนดเปิดภาคเรียนที่1 – กำหนดวันจำหน่ายชุดนักเรียน ปฐมนิเทศ กิจกรรมครอบครัวละอออุทิศเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมเรียนรู้ปรับพื้นฐานของนักเรียน  

sathit titsisaeng

April 16, 2020

ประกาศแจ้งรายชื่อชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

Pairachnop Viriyavorakul

February 21, 2020
1 20 21 22 26
Translate