ประชุมผู้ปกครองเพื่อการเปิดเรียน On-site ระดับชั้นบ้านหนูน้อย-บ้านสาธิต และประถมศึกษาปีที่ 1-4 (กรุงเทพมหานคร)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับบ้านหนูน้อย-บ้านสาธิต
Time: Nov 2, 2021 12:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97522583506

Meeting ID: 975 2258 3506

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับป.1-4
Time: Nov 3, 2021 12:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95309419486

Meeting ID: 953 0941 9486

 

Translate