กสทช. มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนออนไลน์

        ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจึงขอให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: การรับสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งาน เป็นไปตามที่ กสทช. กำหนด

คลิกลิ้งค์หากผู้ปกครองสนใจรับสิทธิ์  https://forms.gle/fnV2gtPDxbbJHa31A
ระบบปิด 19 ส.ค. เวลา 16:00 น.

(สำหรับผู้ปกครองที่เคยกรอกข้อมูลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 12-13 ส.ค. ที่ผ่านมา ไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก)

Translate