Sitanan Injang

August 19, 2021

กสทช. มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนออนไลน์

        ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจึงขอให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ หมายเหตุ: การรับสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งาน เป็นไปตามที่ กสทช. กำหนด คลิกลิ้งค์หากผู้ปกครองสนใจรับสิทธิ์  https://forms.gle/fnV2gtPDxbbJHa31A ระบบปิด 19 ส.ค. เวลา 16:00 น. (สำหรับผู้ปกครองที่เคยกรอกข้อมูลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 12-13 ส.ค. ที่ผ่านมา ไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก)

Sitanan Injang

August 18, 2021

Sitanan Injang

August 13, 2021

Sitanan Injang

August 11, 2021

Sitanan Injang

August 1, 2021

Sitanan Injang

July 30, 2021

Sitanan Injang

July 30, 2021
1 4 5 6 9
Translate