แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกหน้าบัญชีธนาคารในระบบ e-payment เพื่อรับโอนเงินในการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเล่าเรียน (กรุงเทพมหานคร)

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน

         แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน เพื่อรับโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564)

นักเรียนที่มีรายชื่อกรุณาอัปโหลดหน้าสมุดบัญชีในระบบ

http://epaylaor.dusit.ac.th

หรือติดต่อ Line Officail @laorutis

Translate