ประกาศจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจ ATK (กรุงเทพมหานคร)

📍ประกาศจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
เรียน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(เฉพาะกรุงเทพมหานคร)

ทางโรงเรียนขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการดังนี้
     1. เพื่อความปลอดภัย ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองตรวจ ATK เด็กที่เข้าเรียนออนไซต์อีกครั้งภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 และส่งผลมายังระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejdyB5uBlUCW8rvCVLw4kgTm4S8BHJQuRF_1VIW5IW5kU2tw/viewform ทั้งนี้โรงเรียนได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
     2.จากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ คาดว่าจะเปิดออนไซต์ได้ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 (ยกเว้นห้อง อ.2/6 และ ป.4/2)
ทั้งนี้หากผู้ปกครองมีความกังวลใจ สามารถส่งใบคำร้องขอปรับระบบการเรียนจากออนไซต์เป็นออนไลน์ได้ สามารถดาวน์โหลดคำร้องที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/แบบคำร้องทั่วไป.pdf และส่งทาง Line official แต่ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนและเนื้อหาการเรียน หากเปลี่ยนแปลงเป็นเรียนระบบออนไลน์แล้ว ขอให้เรียนในระบบออนไลน์จนถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2564
     3.หากผู้ปกครองไม่สามารถหาชุดตรวจ ATK ได้ ทางโรงเรียนได้จัดหา ATK ชนิดตรวจน้ำลายเพื่อจำหน่ายให้ผู้ปกครองในราคาชุดละ 100 บาท สามารถซื้อได้ที่สำนักงานโรงเรียนฯ
     4.โรงเรียนยังคงมีการสุ่มตรวจนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยชุดตรวจ ATK หากนักเรียนได้รับการสุ่มตรวจ ทางโรงเรียนจะมีการจัดส่ง ATK ให้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยในช่วงสถานการณ์นี้ ทางโรงเรียนมีการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 30% ของผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทั้งหมด ที่นอกเหนือไปจากการตรวจ 100% ก่อนเข้าออนไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบคุณสำหรับความร่วมมือ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ทาง Line official หรือที่สำนักงานโรงเรียน เบอร์ 02 244 5590


Translate