แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกหน้าบัญชีธนาคารในระบบ e-payment เพื่อรับโอนเงินในการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเล่าเรียน (กรุงเทพมหานคร)

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน          แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน เพื่อรับโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) นักเรียนที่มีรายชื่อกรุณาอัปโหลดหน้าสมุดบัญชีในระบบ http://epaylaor.dusit.ac.th หรือติดต่อ Line Officail @laorutis

Sitanan Injang

August 31, 2021

Sitanan Injang

August 19, 2021

กสทช. มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนออนไลน์

        ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจึงขอให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ หมายเหตุ: การรับสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งาน เป็นไปตามที่ กสทช. กำหนด คลิกลิ้งค์หากผู้ปกครองสนใจรับสิทธิ์  https://forms.gle/fnV2gtPDxbbJHa31A ระบบปิด 19 ส.ค. เวลา 16:00 น. (สำหรับผู้ปกครองที่เคยกรอกข้อมูลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 12-13 ส.ค. ที่ผ่านมา ไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก)

Sitanan Injang

August 18, 2021

Sitanan Injang

August 13, 2021

Sitanan Injang

August 11, 2021

Sitanan Injang

July 30, 2021

Sitanan Injang

July 30, 2021
1 10 11 12 14
Translate